„Závan mladého jazzu”
Jelenia Góra 25.-26. 10. 2014

Chcete si zahrát 25.–26. 10. 2014 u příležitosti XIII. Mezinárodního KROKUS JAZZ FESTIVALu im. Tadeusza „Errolla Kosińskiego a zúčastnit se soutěže mladých jazzových kapel?
Zároveň vyhrát i nemalou finanční částku – viz. soutěžní podmínky.

JE ČAS NA JAZZ

SOUTĚŽNÍ ŘÁD
„Závan mladého jazzu”
Jelenia Góra 25.-26. 10. 2014
u příležitosti
XIII. Mezinárodního KROKUS JAZZ FESTIVALu

im. Tadeusza „Errolla” Kosińskiego

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Soutěž „Závan mladého jazzu” o cenu „Zlatého krokusu” pořádá Jeleniogórskie Centrum Kultury ve spolupráci s Alternativou pro kulturu, o.s. Trutnov.
 2. Cílem soutěže je propagace jazzové hudby, nových hudebních projektů a mladých hudebníků v Polsku a České republice.
 3. Soutěž se uskuteční v termínu 25.–26. 10. 2014 u příležitosti XIII. Mezinárodního KROKUS JAZZ FESTIVALu im. Tadeusza „Errolla Kosińskiego.
 4. Soutěžní koncerty budou volně přístupné pro veřejnost.
 5. Soutěže se zúčastní účinkující, které vybere komise pořadatelů na základě analýzy a hodnocení prihlášek do soutěže.
 6. Informace o soutěži a přihlášky ke stažení najdete na:

www.krokusjazzfestiwal.pl
www.jck.pl

II. PODMÍNKY ÚČASTI

 1. Soutěže se mohou zúčastnit hudebníci, kteří nedovršili 30 let života.
 2. V rámci soutěžní prezentace účastníci předvedou 3 libovolné jazzové skladby. Celkový čas soutěžní prezentace nesmí překročit 25 minut.
 3. Podmínkou účasti je přihlášení se k soutěži zasláním podepsaného originálu formuláře „Přihlášky” včetně povinné přílohy s vlastní nahrávkou skladeb přihlašovaných k soutěži na CDR resp. DVD.
 4. Přihlášky je třeba zaslat poštou resp. kurýrní službou v termínu do 30. 7. 2014 (rozhoduje datum doručení do sekretariátu pořadatelů ne podací razítko) na adresu:

 Pro účastníky z Polska
Jeleniogórskie Centrum Kultury
58–500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 60
tel: 75 64 23 880, 75 64 23 881
fax: 75 64 23 882
e-mail: jck@jck.pl
Na obálku je třeba uvést poznámku "KROKUS JAZZ FESTIVAL”

 Pro účastníky z České republiky:

Alternativa pro kulturu
V Domcích 125
54101 Trutnov

Na obálku je třeba uvést poznámku „KROKUS JAZZ FESTIVAL”

5. Zaslané materiály se nevracejí.

6. O zařazení do finále soutěže a termínu vystoupení budou účastníci informováni e-mailem v termínu do 30. srpna 2014.

7. Pořadí soutěžních vystoupení určuje pořadatel.

8. Organizátoři zajistí účastníkům ubytování v termínu 24.–27. října 2014, částečné stravování ve dnech 25.–27. října 2014, bezplatnou účast v doprovodných akcích festivalu a také částečné vracení cestovních nákladů.

9. Účastníci soutěže jsou povinni se aktivně účastnit večerních jam sessions v klubu Kwadrat ul. Bankowa 28/30 Jelenia Gora v dnech 24.–26. října 2014 (minimum jeden večer v den své soutěžní prezentace).

10. Vítězové se zavazují k:
a/ osobnímu převzetí cen (plné složení kapely) dne 26. října 2014 v cca 20.00 hod. během Galakoncertu.
b/ prezentaci celého nebo části (rozhodnou organizátoři) soutěžního programu během Galakoncertu v Jelení Góře dne 26. října 2014 bez nároku na odměnu.

11. Více informací: Koordinátor festivalu Andrzej Patlewicz
Mobil: +48 601 212 600
Tel.+48 75 6423 880 klapka 23 nebo +48 75 6423 881 klapka 23
Fax; +48 75 64 23 882
E-mail: redpat@interia.pl,

III. POROTA

 1. Soutěžní prezentace bude hodnotit profesionální porota ustavena organizátory.
 2. Porota bude sestávat z uznaných jazzmanů a hudebních pedagogů z Polska a

České republiky.

3. Porota se bude řídit jednacím řádem.

4. Rozhodnutí poroty mají konečnou platnost a nelze se proti nim odvolat.

IV. CENY

 1. Organizátor udělí následující ceny a čestná uznání:
  • hlavní cena – soška „Zlatý Krokus“ a peněžitá cena ve výši 5 tis. PLN
   • II. cena ve výši 4 tis. PLN
   • III. cena ve výši 3 tis. PLN
   • čestná uznání a individuální věcné i peněžité ceny (v celkové výši 3 tis. PLN).
 2. Porota může rozhodnout o jiném rozdělení nebo neudělení cen v plné výši.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pořadatelé si vyhrazují právo pořizovat audio a video záznamy z průběhu soutěže a zaznamenaný materiál šířit dle vlastního uvážení. Účastníci soutěže nebudou mít z tohoto titulu žádné nároky vůči pořadatelům.
 2. Nedodržení účastníkem závazků obsažených v části II. „PODMÍNKY ÚČASTI” pořadatelům umožňuje:

a/ v případě bodů 1 – 4 nezařadit přihlášku do soutěže
b/ v případě bodů 10 – 11 vyloučit ze soutěže nebo udělit pouze čestnou cenu (sošky, diplomy) bez nároku na peněžitou cenu.

3. Pokud se soutěžící rozhodne ze soutěže odstoupit, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit pořadatelům.

4. Pokud se soutěžící rozhodne ze soutěže odstoupit a tuto skutečnost nesdělí (např. lékařské svědectví) po termínu 18. 10. 2014, bude mít pořadatel nárok požadovat po něm vynaložené náklady na rezervaci ubytování a stravování.

5. Finanční ceny budou předány formou bankovního převodu na bankovní účet resp. poštovní poukázkou na adresu uvedenou v přihlášce nejpozději do 15. listopadu 2014.

6. Přihlášením se do soutěže soutěžící souhlasí se všemi pravidly soutěže.

Formuláře přihlášek a více informací na:

www.krokusjazzfestiwal.pl
www.jck.pl

Zde je přihláška v českém jazycePřihláška

Projekt Je čas na jazz je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a z prostředků státního rozpočtu Polské republiky prostřednictvím Euroregionu Nisa